Pravilnik

Pravilnik na brzobrodskim linijama TP Line d.o.o.

Besplatni prijevoz

Pravo na besplatan prijevoz na osnovi Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu i Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na besplatan prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu, Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu, te Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom državnom saboru imaju sljedeće osobe: učenici i studenti sa prebivalištem na otocima (uz pokaznu kartu) i to u vrijeme trajanja školske, tj. akademske godine (od 1. rujna do 30. lipnja, odnosno do 15. srpnja za studente), umirovljenici i osobe starije od 65 godina sa prebivalištem na otocima (uz pokaznu kartu), zdravstveni djelatnici pri obavljanju prijevoza bolesnika, djeca do 3 godine, te zastupnici Hrvatskog Državnog Sabora.

Teret

Na brzobrodskim linijama zabranjen je prijevoz svakog tereta.

Prtljaga

Besplatno se prevozi ručna prtljaga do 20 kg težine. Brodar ne odgovara za štetu nastalu na i u prtljagi koja se prevozi kao ni za gubitak iste.

Kućni ljubimci

Kućni ljubimci smiju se prevoziti samo ako ne predstavljaju opasnost ili smetnju za putnike ili brod i ne smije ih se unositi u zatvorene putničke prostorije već se prevoze u za to određenim spremnicima. Psi moraju imati brnjicu (izuzev psa vodiča slijepe osobe), mačke moraju biti u kutijama, a ptice u krletkama. Za pse i mačke vlasnici moraju imati uvjerenje o obveznom cijepljenju. O prehrani kućnih ljubimaca brigu vodi vlasnik. Vlasnici preuzimaju rizik i odgovornost za eventualne štete na putovanju prouzročene od strane životinja. Brodar ne odgovora za bilo kakve ozljede životinja nastale tijekom putovanja.

Red plovidbe

Brodar TP Line zadržava pravo izmjene reda plovidbe bez prethodne najave i zadržava pravo opozvati ili izmijeniti svako putovanje u slučaju više sile ili iz tehničkih razloga, te otklanja odgovornost za posljedice nastale zbog kašnjenja broda u liniji iz bilo kojih razloga.

Ukrcaj

Ukrcaj počinje 30 minuta prije polaska broda u početnim lukama ili neposredno nakon iskrcaja u međulukama.

Odustajanje od putovanja i povrat novca

Ako se putnik ne ukrca na brod do polaska broda, novac za kupljenu kartu neće mu biti vraćen.

Gubitak prijevozne karte

Putnik je obvezan prijaviti gubitak karte i kupiti novu.

Osiguranje putnika

Sklapanjem ugovora o prijevozu (kupnjom karte) putnik je osiguran od pomorskih rizika.

Odgovornost

Brodar ima ograničenu odgovornost u slučaju smrti ili tjelesne ozljede putnika, a štetu isplaćuje u iznosu utvrđenom Pomorskim zakonikom Republike Hrvatske.

TIJEKOM CIJELOG PUTOVANJA PUŠENJE JE ZABRANJENO, KAO I IZLAZAK NA OTVORENE PALUBE !

Uprava TP Line d.o.o.